Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Productos y Sistemas Aplicados, S.A. (Prosistemas) foi beneficiaria do programa do IGAPE: IG.240 – Axudas á dixitalización Industria 4.0 (Exp. IG240.2021.1.307) na convocatoria de 2021, cuxo resultado é Implantación de ferramentas de xestión integral que resolvan as deficiencias do sistema actual e que permitan adaptarse aos cambios futuros da empresa. Estas ferramentas son ERP de alto rendemento específico para empresas construtoras e cadros de mando Business Intelligence, para o cal será preciso contar con nova infraestrutura IT.